Alternátory a ich repasované náhrady sú od tohto dodávateľa preskúšané a certifikované.

Alternátory
Dátum

10. júla 2017