Alternátory a ich repasované náhrady sú od tohto dodávateľa preskúšané a certifikované.

Alternátory
Dátum

29. septembra 2022