Štartéry a ich repasované náhrady sú od tohto dodávateľa skúšané a certifikované.

Štartéry
Dátum

20. júla 2017