Štartéry a ich repasované náhrady sú od tohto dodávateľa skúšané a certifikované.

Štartéry
Dátum

29. septembra 2022